miércoles, 22 de enero de 2014

A NOSA FALA- HISTORIAS DE, FORNELOS- SALVATERRA DE MIÑO


Foto de la Revista Ecos de Galicia

Ben sabemos que a nosa forma de falar ten unha personalidade propia que gaña énfase canto máis localizados son os puntos xeográficos nos que nos atopamos. De esta peculiaridade xurde unha dialectoloxía singular que ten a súa manifestación oral en xiros,verbas e xeitos de decir, en expresións e refráns de vellos, en entoacións e caprichos silábicos que outorgan unha riqueza incomparable ao uso do galego. Este arquivo mpg é unha entre moitas dialectoloxías orais, con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dous anos 70 e mediados dous 90 do pasado século que tratan diferentes temas en lugares dispersos de Galicia. Aquí reproducimos un texto entrañable recollido en Fornelos, Salvaterra de Miño.


----------------------------------------x---------------------------------------


Sabido es que nuestra forma de hablar ( Gallego) tiene una personalidad propia que gana énfasis cuanto más localizados son los puntos geográficos en los que nos encontramos. De esta peculiaridad surge una dialectología singular que tiene su manifestación oral en giros y palabras y formas de decir, en expresiones y aforismos, en entonaciones y caprichos silábicos que otorgan una riqueza incomparable al uso del gallego. Este archivo mpg es una  entre muchas dialectologías orales, con textos de diferentes generaciones de hablantes, registrados entre mediados de los años 70 y mediados de los 90 del pasado siglo que tratan diferentes temas en lugares dispersos de Galicia. Aquí reproducimos un texto entrañable recogido en Fornelos, Salvaterra de Miño.No hay comentarios:

Publicar un comentario

jesuspresa@hotmail.es